หน้าแรก

นายธีรพล  สกุลรักษ์  นายอำเภอห้วยแถลง  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  โรงเรียน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว    ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองในโครงการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้  สีเหลือง  เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพุธที่ 28  มิถุนายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
Visitors: 2,004