dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletตราสัญลักษณ์ อบต.
bulletผลิตภัณฑ์ตำบล
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม อบต.
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
bulletข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
dot
การประชาสัมพันธ์
dot
dot
แผนและผลการปฏิบัติงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์
bulletแผนพัฒนาสามปี(2557-2559)
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletงบแสดงสถานะการเงิน
dot
สาระน่ารู้...สู่ประชาชน
dot
bulletการชำระภาษี
bulletการขออนุญาตก่อสร้าง
bulletศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
สมัครรับข่าวสาร E-mail

dot
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

 


นางศิวพันธ์ สอนโยธา
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ๖)

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

 นักวิชาการศึกษา


 

นางจวนจิรา อาศัยร่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางจรัสศรี ผาน้อยวงศ์
ผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 
นางสาวธมลวรรณ  อินทร์สูงเนิน
ผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางอนงค์  จันอ้น
ผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 
นางสาวบุญญิศา  แก้วรังษี
ผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

   

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240